ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : โครงการครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน 2563
ชื่ออาจารย์ : เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 2563,21:37  อ่าน 43 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เว็บไซค์ ห้องเรียนออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 01 ส.ค. 2563,13:33  อ่าน 74 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ลิงค์การเรียนการสอน DLTV ออนไลน์
ชื่ออาจารย์ : เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 เม.ย. 2563,14:12  อ่าน 161 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติฯ
ชื่ออาจารย์ : เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2562,11:21  อ่าน 124 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ประชุมเชิงปฏิบัติการคัดกรองนักเรียนยากจนพิเศษแบบมีเงื่อนไข ประจำปีงบประมาณ 2562
ชื่ออาจารย์ : เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,10:52  อ่าน 110 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : สร้างและพัฒนาเว็บไซต์ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
ชื่ออาจารย์ : เสริมสิทธิ์ สนุกแสน
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,20:34  อ่าน 200 ครั้ง
รายละเอียด..