ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียน 2/2563
เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ คณะครู นักเรียน
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
06 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
01 ก.ค. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ DLTV
			     
    </td>
    <td class='bg_dot1'></td>
    <td class='bg_dot1'></td>
  </tr>   
  	<tr>
  	<td align='center' class='bg_dot1' height= 12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63
สอบปลายปี / สอบปลายภาค
จัดการสอบปลายปี / สอบปลายภาค
10 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5 และ ม.1,2
สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5 และ ม.1,2
04 มี.ค. 63 สอบ NT ประถมศึกษาปีท่ี 3
สอบ NT ประถมศึกษาปีท่ี 3
27 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ระดับโรงเรียน
24 ม.ค. 63 ถึง 25 ม.ค. 63 ติว O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ระดับเครือข่าย
22 ม.ค. 63 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
17 ม.ค. 63 เดิน - วิ่ง การกุศล สมทบทุนก่อสร้างโดมฯ ครบรอบ 80 ปี รร.บ้านเกาะตรวจ
16 ม.ค. 63 กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563
ที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์
14 ม.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 63 สอบกลางภาค ระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2562
12 ธ.ค. 62 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
05 ธ.ค. 62 พิธียกเสาเอกโดมอเนกประสงค์
04 ธ.ค. 62 การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
30 พ.ย. 62 พิธีเปิดกีฬาสี ต้านยาเสพติด
พิธีเปิดกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
28 พ.ย. 62 การนิเทศสพป.สร.เขต3
การนิเทศสพป.สร.เขต3 
27 พ.ย. 62 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
19 พ.ย. 62 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การระดมทุนผ้าป่าเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์
18 พ.ย. 62 สอบคัดกรอง การอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
สอบคัดกรอง การอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 
ชั้น ป.1-6
01 พ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562