ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 ธ.ค. 63 ถึง 01 ม.ค. 64 กิจกรรมผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา

“จากใจถึงใจ สื่อสายสัมพันธ์เพื่อน้อง กองละ ๑,๐๐๐”

สบทบทุนการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์เพื่อน้อง ฉลองครบรอบ ๘๐ ปี โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ

ณ โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ ตำบลตรวจ อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์

วันศุกร์ ที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔


JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
ทุกฝ่าย
24 ธ.ค. 63 สอบธรรมสนามหลวง
สอบธรรมสนามหลวง
22 ธ.ค. 63 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง เตรียมงานผ้าป่า
ทุกฝ่าย
21 ธ.ค. 63 สอบการอ่านออก เขียนได้
สอบการอ่านออก เขียนได้ ป.1 - ม.3
วิชาการ
08 ธ.ค. 63 ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ภายนอก
ศูนย์คชอาณาจักรช้าง จังหวัดสุรินทร์ คณะครู นักเรียน
01 ธ.ค. 63 เปิดเรียน 2/2563
เปิดทำการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2563
โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ คณะครู นักเรียน
11 ส.ค. 63 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2563
06 ส.ค. 63 พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563
01 ก.ค. 63 ถึง 12 พ.ย. 63 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563
18 พ.ค. 63 ถึง 30 มิ.ย. 63 จัดการเรียนการสอนออนไลน์ DLTV
			     
    </td>
    <td class='bg_dot1'></td>
    <td class='bg_dot1'></td>
  </tr>   
  	<tr>
  	<td align='center' class='bg_dot1' height= 12 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63
สอบปลายปี / สอบปลายภาค
จัดการสอบปลายปี / สอบปลายภาค
10 มี.ค. 63 ถึง 11 มี.ค. 63 สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5 และ ม.1,2
สอบข้อสอบมาตรฐานกลาง ป.2,4,5 และ ม.1,2
04 มี.ค. 63 สอบ NT ประถมศึกษาปีท่ี 3
สอบ NT ประถมศึกษาปีท่ี 3
27 ม.ค. 63 ถึง 31 ม.ค. 63 ติวเข้มยกระดับผลสัมฤทธิ์ O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ระดับโรงเรียน
24 ม.ค. 63 ถึง 25 ม.ค. 63 ติว O-NET ชั้น ป.6,ม.3 ระดับเครือข่าย
22 ม.ค. 63 ประเมินสถานศึกษาสีขาว ระดับทอง
17 ม.ค. 63 เดิน - วิ่ง การกุศล สมทบทุนก่อสร้างโดมฯ ครบรอบ 80 ปี รร.บ้านเกาะตรวจ
16 ม.ค. 63 กิจกรรมงานวันครู ประจำปี 2563
ที่ว่าการอำเภอศรีณรงค์
14 ม.ค. 63 ถึง 15 ม.ค. 63 สอบกลางภาค ระดับม.ต้น ภาคเรียนที่ 2/2562
12 ธ.ค. 62 นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
05 ธ.ค. 62 พิธียกเสาเอกโดมอเนกประสงค์
04 ธ.ค. 62 การประเมินโครงการโรงเรียนสีขาว
30 พ.ย. 62 พิธีเปิดกีฬาสี ต้านยาเสพติด
พิธีเปิดกีฬาสีภายในต้านยาเสพติด โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ
28 พ.ย. 62 การนิเทศสพป.สร.เขต3
การนิเทศสพป.สร.เขต3 
27 พ.ย. 62 พิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
19 พ.ย. 62 ประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง
ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน เรื่อง การระดมทุนผ้าป่าเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์
18 พ.ย. 62 สอบคัดกรอง การอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
สอบคัดกรอง การอ่าน การเขียน ครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน 
ชั้น ป.1-6
01 พ.ย. 62 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 2/2562