ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดการสอบ Pre-NT ป.3 และ Pre-O-Net ป.6-ม.3
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ร่วมประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อระดมทุนก่อสร้างโดมฯ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกาะตรวจ บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคหัดให้เด็กนักเรียน ปี 2562
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ประธานสถานศึกษา ผู้ปกครอง จัดพิธีเซ่นไหว้ศาลเจ้าที่
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ดำเนินการประเมินการอ่านและเขียนของนักเรียน ป.1-6
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.จัดกิจกรรมโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่
รร.บ้านเกาะตรวจ จัดโครงการฝึกอบรมการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
รร.บ้านเกาะตรวจ ผอ.รร. คณะครู และนักเรียน ร่วมกันจัดทำกระทง เนื่องในวันลอยกระทง ประจำปี 2562
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู นักเรียน ร่วมงานกฐินสามัคคี วัดศิริมงคล
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาประมาณราคา และรายการออกแบบก่อสร้างโดมอเนกประสงค์ฉลองครบรอบ 80 ปี
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา อบต.ตรวจเกมส์ ครั้งที่ 17
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ร่วมพิธีบำเพญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตฯ ร.9
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานผ้าป่าสามัคคีเพื่อสร้างโดม
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ศึกษาดูงานการระดมทรัพยากรผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ร่วมงานแถลงข่าว "เดิน วิ่ง ไปด้วยกันแบ่งปันให้น้อง"
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ดำเนินการประเมินการเตรียมความพร้อมฯครูผู้ช่วย
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรมผอ.รร.นำนักเรียนเข้าร่วมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนฯระดับเขตฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ดำเนินการส่งมอบทุนนักเรียนยากจนพิเศษฯ รอบที่ 2
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ดำเนินกิจกรรมการสอบวัดผลฯ กลางปี/ปลายปี 2562
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. ร่วมกับชุมชน จัดกิจกรรม ฺBig Cleaning Day
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินฯ พนักงานราชการ
รร.บ้านเกาะตรวจ ร่วมกิจกรรมตามโครงการทำบุญร่วมมิตร ตำบลตรวจ โดยร่วมประกวดแข่งขันสวดมนต์หมู่ฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ต้อนรับคณะกรรมการประเมินผลสัมฤทธิ์ฯ ของ ผอ.รร.
รร.บ้านเกาะตรวจโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ร่วมกับ อบต.ตรวจ จัดโครงการว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ โตไปไม่จมน้ำ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.รับการนิเทศตามโครงการสร้างเสริมสุขภาวะในสถานศึกษา
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรมผอ.รร.รับมอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ตามโครงการรร.ธนาคารฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.และคณะครูนักเรียนร่วมบริจาคปัจจัยทำบุญ บุญร่วมมิตรฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรมผอ.รร.ดำเนินการวัดผลการเรียนรู้วรรณคดี,วรรณกรรมฯม.1-3
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.และคณะครูร่วมใจปลูกต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติฯ ร.10