ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : การแข่งขันฉีก ตัด ปะ
ชื่อนักเรียน : นักเรียนชั้นอนุบาล2-3
โพสเมื่อ : 12 ม.ค. 2563,16:19   อ่าน 235 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
ชื่อนักเรียน : ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษาต้อนต้น
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2562,10:55   อ่าน 192 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
ชื่อนักเรียน : ทีมสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ
โพสเมื่อ : 31 ส.ค. 2562,20:43   อ่าน 238 ครั้ง