ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร.ดำเนินการจ่ายเงินนักเรียนยากจนพิเศษ(เพิ่มเติม)
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร.ดำเนินกิจกรรมการปัจฉิมนิเทศ ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร. ดำเนินการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT ป.3 ปีการศึกษา 2563
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินสายงานผู้บริหารฯ
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร. ดำเนินการสอบ RT ป.2 ปีการศึกษา 2563
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร.นำคณะครูบุคลากร เข้าศึกษาดูงานรร.วัดพนัญเชิง(
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร. ดำเนินการให้มีการสอบธรรมสนามหลวง ปี 2563
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร. ดำเนินการสอบการอ่านออกเขียนได้ ป.1 100%
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนางสิริยากร พุทธานุ รักษาการฯผอ.รร.นำนักเรียนร่วมกิจกรรมเวียนเทียนวัน "มาฆบูชา"
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นำลูกเสือสำรอง ป.1-ป.3 เดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู นำลูกเสือเนตรนารี สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่เข้าค่ายพักแรมฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. จัดให้มีการสอบวัดผลกลางภาคเรียน 2/63 ม.1-ม.3
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. มอบเงินให้นักเรียนยากจนพิเศษฯ (นักเรียนกลุ่มเดิม)
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. พร้อมคณะครู จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2564
รร.บ้านเกาะตรวจ ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครู ได้รับรางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข ปีการศึกษา 2563 (ปีที่
รร.บ้านเกาะตรวจ ขอยินดีกับข้าราชการครู ได้รับรางวัล ครูดีของแผ่นดินขั้นพื้นฐาน โดยมูลนิธิครูดีของแผ่
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู จัดกิจกรรมงานวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 63
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. นำคณะครู นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันโครงงานคุณธรรมฯ
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรมผอ.รร.จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรมผอ.รร.คณะครู ต้อนรับหน่วยส่งเสริมทันตสุขภาพ ตรวจฟันให้กับนักเรียน
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรมผอ.รร.ต้อนรับเจ้าหน้าที่พลศึกษามาทดสอบสมรรถภาพนักเรียน ม.2
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรมผอ.รร.คณะครู นำนักเรียนทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ฯ
รร.บ้านเกาะตรวจนำโดยนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ข้าราชการครูร่วมถวายราชสักการะ เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธ.ค
รร.บ้านเกาะตรวจ นำโดยนายดำรง ศรพรมผอ.รร.จัดกิจกรรมถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าฯ 25 พ.ย.
รร.บ้านเกาะตรวจ โดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ประชุมคณะครู เตรียมพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2563
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร. คณะครู ร่วมพิธีเปิดการแข่งขัน อบต.ตรวจเกมส์ ครั้งที่1
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ประชุมเครือข่ายผู้ปกครองเพื่อระดมทุนผ้าป่าสามัคคีฯ
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.คณะครู รับมอบเกียรติบัตรจากผอ.เขตสพป.สุรินทร์เขต3
รร.บ้านเกาะตรวจโดยการนำของนายดำรง ศรพรม ผอ.รร.ดำเนินการสอบ วัดผลกลางปี และปลายภาคเรียนที่ 1/2563